Nový typ glykemických senzorů změní život řadě diabetiků 

Jako první pracoviště v České republice nabízí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze unikátní podkožní senzory, které zásadním způsobem zlepšují život pacientů s diabetem 1. typu a neomezují je již v žádné činnosti. Nové glykemické senzory se na rozdíl od těch předchozích mění až po šesti měsících, nebrání při sportu a ocení je i pacienti s alergií na náplasti. Neustále monitorují hladinu krevního cukru a pomocí mobilu i alarmu dávají dotyčnému šanci, aby na případné nebezpečí včas reagoval. Od 1. prosince 2019 senzory navíc plně hradí pojišťovny. 

Tipy a zajímavosti / Autorem významné studie je internista a diabetolog III. Interní kliniky VFN MUDr. Jan Šoupal

„Zavedení implantabilních glykemických senzorů představuje v léčbě cukrovky obrovský posun. Po objevení inzulínu a zavedení glukometrů v sedmdesátých letech se jedná fakticky o třetí historický milník. Na rozdíl od glukometru kontrolují senzory hodnoty glykémie nepřetržitě a díky integrovaným vibračním alarmům varují pacienta například před blížící se hypoglykémií. Je mi ctí, že se naše nemocnice zařadila mezi první pracoviště v Evropě a vůbec první v České republice, která může pacientům nový typ senzorů nabídnout,“ uvedl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA. 

Za možností získat nový typ senzoru stojí unikátní česká klinická studie COMISAIR, ve které lékaři VFN porovnávali efektivitu glykemických senzorů u pacientů s inzulínovou pumpou a inzulínovými pery. Studie prokázala, že pro úspěch léčby diabetu prvního typu není rozhodující metoda aplikace inzulínu, ale především způsob monitorace glukózy. Běžné senzory se skládají z vnější a vnitřní části, musejí být částečně fixovány na kůži a koncentraci glukózy v podkoží měří jen jeden až dva týdny. Pak je nutná výměna. Novinkou je dlouhodobý senzor vyžadující výměnu až po šesti měsících. Je implantovaný pod kůži a je k němu připojena miniaturní vysílačka, která zaznamenává a přenáší veškeré údaje do mobilního telefonu pacienta. „Prostřednictvím aplikace na mobilu se pacientovi po celý den ukazuje, jestli hladina krevního cukru stoupá nebo klesá. Nový typ senzoru je navíc diskrétnější a díky integrovanému vibračnímu alarmu, jenž včas varuje před blížící se hypoglykémií, je vhodný i pro pacienty, kteří nedokážou riziko nebezpečí rozpoznat, a to nejen ve spánku. Hladina glykémie se totiž může rychle změnit i v několika minutách,“ přiblížil funkci senzorů MUDr. Jan Šoupal, PhD, člen výboru České diabetologické společnosti, diabetolog III. Interní kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze a autor samotné studie.

Tipy a zajímavosti / Senzory

Glykemické senzory nyní užívají zejména pacienti s diabetes prvního typu. Nemoc u nich vyvolává chybná reakce imunity. Lékaři ji u nich často diagnostikují už v dětství. Množství pacientů s touto diagnózou stále mírně stoupá, v současnosti je jich v České republice zhruba šedesát tisíc. Senzory pro ně představují šanci na normální život bez omezení. Příkladem je i dvaadvacetiletá hráčka amerického fotbalu Kateřina Vargová. „Dříve jsem používala hlavně glukometr. Měřila jsem si hladinu krevního cukru maximálně čtyřikrát denně, což mě omezovalo hlavně při sportu. Ze senzorů jsem nadšená. U prvních typů mi nevyhovovalo, že se nedaly dočasně sundat, občas jsem o něco zavadila a o senzor jsem přišla. Nyní je vše naprosto bez problému. Před tréninkem stav glykémie zkontroluji, pak sundám vysílač a hraji. Když se jdu třeba napít, stačí jen vnější část přiložit a hned vidím, zda je vše v pořádku. Na jakýkoli problém mě okamžitě upozorní mobil,“ vysvětlila Kateřina s tím, že odnímatelnou část s čipem každý den maximálně patnáct minut nabíjí. Senzory s alarmem si podle odborníků pochvalují mimo jiné třeba učitelé, kteří si během výuky nemohou kontrolovat hladinu glykémie, nebo pacienti s poškozením zraku. 

Tipy a zajímavosti / senzory 1

Efektivnější a méně nákladná léčba je nyní výrazně dostupnější

Výsledky celosvětově nejdelší studie s glukózovými senzory prezentovali čeští lékaři na velkých zahraničních konferencích a v zahraničních médiích. Studie byla publikována v prestižním a nejcitovanějším americkém časopise, který se zabývá problematikou diabetu. Výsledky práce také významně také přispěly k zavedení úhrady pro senzory v České republice i v zahraničí. Od 1. prosince 2019 je plně hradí pojišťovny. Lékaři začali pacientům předepisovat efektivnější a méně nákladnou kombinaci per a glykemických senzorů namísto léčby pumpou bez senzorů. Příkladem je český registr dětských pacientů s diabetem, podle kterého došlo po zavedení senzorů k meziročnímu poklesu předpisu pump o zhruba třicet procent. „Naše studie a samotné implantabilní senzory změnily celosvětový pohled na léčbu diabetu a jednoznačně udávají směr, kam se bude dále ubírat. Od konce roku 2018 jsme již implantovali přes padesát nových senzorů. S ohledem na jejich pozitivní vliv na kompenzaci diabetu lze v budoucnu očekávat pokles výskytu a závažnosti komplikací diabetu, což pomůže zmírnit utrpení pacientů,“ dodal MUDr. Jan Šoupal.

Autorem významné studie je internista a diabetolog III. Interní kliniky VFN MUDr. Jan Šoupal
Autorem významné studie je internista a diabetolog III. Interní kliniky VFN MUDr. Jan Šoupal

 

 

reklama


reklamy / Banner Aleš Povondra

reklama

 

 

 

 


Label

Label